Därför har pellets olika färg

Därför har pellets olika färg

Det finns många åsikter om hur en pellets ”ska” se ut, mörk eller ljus. Värmepellets kan skifta i färg och det finns en enkel förklaring till det.
Vår värmepellets tillverkas av en viss del lagrat spån och en viss del färskt spån. Det lagrade spånet är mörkare av naturliga orsaker. När spån lagras skiftar färgen och ju mörkare spånet är desto mer lagrat är det. Det färska spånet är ljust, ljusare ju färskare det är. Så detta är förklaringen till att pellets kan ha olika färg.

Är mörk pellets dåligt?

Nej, mörk pellets är inte dåligt.
Vi eftersträvar en jämn kvalitet och kontrollerar värdena i pelletsen hela tiden. För oss är värdena det viktigaste i en pellets och inte färgen.
Lagrat och färskt spån blandas i vår tillverkning för att få det bästa värdet helt enkelt. Därför kan vår pellets ha olika färg men värdet i pelletsen är jämn och fin. Vill du läsa mer om våra värden i pelletsen så hittar du det här.

Bark i pelletsen

Vi får ofta frågan om det är bark i pelletsen när den är mörkare, vilket inte stämmer. Vi har aldrig bark i pelletsen. Laxå Pellets tillverkas av spån från gran och tall och i vår tillverkning av pellets följer vi Svensk Standard SS-EN ISO17225-2:2021. På Pelletsförbundets hemsida kan du läsa mer.

Dela: