Leveransvillkor / Köpvillkor

Leveransvolym

Minsta leveransvolym för fraktfritt är:

Under dessa volymer tillkommer verklig frakt efter levererad mängd.

Normal leveranstid

Normal leveranstid är inom ca 10 arbetsdagar, dag ett räknas från första helgfria dagen. Observera att kontorets öppettider kan variera och i vissa fall kan detta påverka din leveranstid med en extra dag. Du hittar våra avvikande öppettider här.

Beroende av yttre omständigheter som Laxå Pellets inte kan påverka kan leveranstiden ändras under säsong. Detta meddelas på vår hemsida, eller vid beställning av kundtjänst. Leverans sker mellan 06.00-22.00. Leverans kan ske lördagar och helgdagar (röda dagar) enligt leverantörens val. Expressleverans eller andra önskemål så som specifika leveransveckor avtalas separat. Det är beställningsdagens aktuella pris som faktureras, (gäller ej avtalskunder).

Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton behandlas som helgdagar.

Vid tillfälligt förlängda leveranstider gäller inte de normala villkoren.

Betalsätt

Faktura

Faktura kommer i första hand att faktureras digitalt via Kivra.
Har du inte Kivra eller väljer bort digital faktura, kommer fakturan skickas till den E-post som du registrerat hos oss.
Har du varken Kivra eller E-post kommer fakturan skickas via vanlig post.

Om betalning uteblir och vi måste skicka en påminnelse tillkommer en påminnelseavgift om 60 SEK Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 8 %.

Om betalning fortfarande uteblir och vi måste lämna över ärendet till inkasso, tillkommer indrivningskostnader och räntor från respektive indrivningsföretag/myndighet.

Delbetalning/avbetalning

Det finns två olika delbetalningsalternativ, delbetalning på 3 månader eller delbetalning på 6 månader. Båda betalningsalternativen är räntefria och det enda som tillkommer är en delbetalningsavgift om
59 SEK per faktura. 6 månaders delbetalning erbjuds vid leveranser från 3 pall eller 3 ton bulk. Vid
2 palls-leveranser erbjuds endast 3 månaders delbetalning.

Vid delbetalning av bulkleveranser kommer eventuella avvikelser mellan beställd och levererad kvantitet att justeras på den första delbetalningsfakturan.

Om betalning uteblir och vi måste skicka en påminnelse tillkommer en påminnelseavgift om 60 SEK per påmind faktura. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 8 %.

Om betalplanen inte följs enligt överenskommelse förfaller hela den resterande skulden till betalning och lämnas över till inkasso. Då tillkommer indrivningskostnader och räntor från respektive indrivningsföretag/myndighet.

Avisering

Från det att beställning är gjord kan avisering ske.

SMS-avisering ingår till alla leveranser (endast till Svenska mobilnummer). Vid telefonavisering tillkommer en avgift på 60 SEK.

Om mottagaren/kunden har beställt telefonavisering och inte svarat trots upprepade försök gäller följande:

Leveransvillkor Bulk

Vid bulkleverans levereras beställd kvantitet +/- 10% i leverantörens val förutsatt att det finns plats i förrådet.

Kundens ansvar vid bulkleverans:

Leverantörens ansvar:

Leveransvillkor Pall och Storsäck

Laxå Pellets använder säckar av plast som är lastade på pallar. Vikten per säck är ca 16 kg, total vikt per pall 832 kg. Laxå Pellets använder engångspall som inte ingår i ett retursystem. Vi reserverar oss för ändrade förutsättningar för paketering. Pallarna levereras med lastbil utrustad med truck.

Kundens ansvar vid leverans av småsäck på pall och storsäck:

Leverantörens ansvar:

Tjänster & avgifter (inkl. moms)

Kostnader som tillkommit efter orderläggning kan komma att debiteras separat.

Leverans till särskilda områden

Vid leverans där det tillkommer extrakostnader ex. trängselavgifter debiteras kunden dessa avgifter. Färjeavgifter debiteras med 450 SEK.

Ej mottagen leverans

Debiteras den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Av kunden förorsakade dröjsmål

Om kunden förorsakar dröjsmål för leveransen, ex. extratid för bulkbil, debiteras 375 SEK /tillfälle samt den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Leveransomläggning

Om kunden, när leveransen aviseras, väljer att avstå leverans den planerade dagen gäller 10 nya arbetsdagar för leverans. Debitering med 375 SEK /tillfälle.

Reklamationer

Vid en reklamation skall köparen kontakta leverantören inom skälig tid – normalt 14 dagar – efter det att mottagaren/kunden upptäckt eller borde upptäckt felet. Försummas detta och det kan antas att försummelsen varit till leverantörens nackdel, begränsas leverantörens ansvar i motsvarande grad. Reklamationen ska ske skriftligt via leverantörens särskilt framtagna blankett. Skador på levererad vara skall dokumenteras. Om varans kvalitet är ifrågasatt skall kunden ge leverantören möjlighet att ta prover på varan. Uppeldad vara eller följdproblem ersätts ej. Fel beträffande finfraktion/smul föreligger om finfraktionen överstiger fyra (4) viktprocent, provmetod enl. Svensk Standard SS-EN ISO17225-2:2021, vid flera slumpmässigt tagna prov från säck eller förråd. Hanteringen av reklamationer tillämpas enligt Konsumentköplagen. För att läsa om vilka regler som gäller inom ramen för denna lag, hänvisar vi dig till Konsumentverket.

Tänk på!

Om din retur/reklamation drar ut på tiden så måste du ändå betala din faktura innan den förfaller.

Ångerrätt/Avbeställning

Laxå Pellets AB tillämpar Konsumentköplagen (SFS 1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Mottagaren/Kunden har vid distansköp (till exempel e-post, telefon, webbshop) rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det varan tagits emot. Vid åberopande av ångerrätten står mottagaren/kunden för returfrakten och varan returneras i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten kan utövas gentemot Laxå Pellets AB. Innan retur sker skall kundtjänst kontaktas på 0584–444160.

Januari 2022