Värmepellets

Vår Värmepellets

Vår pellets finns i bulk (lösvikt), pall och storsäck.

Pellets ska vara tät, fast och solid. Då brinner den bättre och ger mindre aska. Allt detta gör vi för att du ska få en så bra pellets som möjligt:

  • Vi använder alltid rent sågspån, utan bark.
  • Vi förvarar granspån och tallspån åtskilda för att sedan skapa en perfekt blandning. Allt för att kunna erbjuda en pellets med de bästa egenskaperna.
  • Vi hanterar råvara och produkt i ett slutet system så att grus, damm och andra föroreningar inte kan tränga in.

Det naturliga valet för kvalitet och service.

Värmepellets – en ren naturprodukt

Innehållet i vår bränslepellets är pressat spån av gran och tall från svenska skogar. Det är helt och hållet en ren naturprodukt utan tillsatser. Vår Värmepellets levererar stabil värme till en låg kostnad och har alla de egenskaper som dagens brännare kräver för en problemfri drift.

När trä förmultnar eller förbränns återgår den koldioxid som finns där i tillbaka till naturen. Man brukar säga att pellets är ”koldioxidneutralt” dvs eldning med pellets tillför ingen ny koldioxid i atmosfären. Det finns många bra lösningar på brännare, matningar, förråd och automatiska anläggningar som gör det enkelt och bekvämt för dig att värma upp ditt hus.

Kontakta oss om du vill du veta mer om värmepellets.

Hör av dig till oss!

Läs mer om pellets

Se alla våra inlägg