Värmepellets


Vår Värmepellets

Vår värmepellets är en pellets gjort på svenskt spån från gran och tall. Laxå värmepellets finns i bulk (lösvikt), pall och storsäck.

Pellets ska vara tät, fast och solid. Då brinner den bättre och ger mindre aska. Allt detta gör vi för att du ska få en så bra pellets som möjligt:

  • Vi använder alltid rent svenskt sågspån av gran och tall, utan bark.
  • Vi förvarar granspån och tallspån åtskilda för att sedan skapa en perfekt blandning. Allt för att kunna erbjuda en pellets med de bästa egenskaperna.
  • Vi hanterar råvara och produkt i ett slutet system så att grus, damm och andra föroreningar inte kan tränga in.
  • För att minska vårt avtryck på miljö tillverkas vår pellets enbart av restprodukter från närliggande hyvlerier och sågverk.
  • Alla Laxå Pellets transportörer är anslutna till Fair Transport.
Värmepellets

Det naturliga valet för kvalitet och service.

Värmepellets – en ren naturprodukt

Innehållet i vår bränslepellets är pressat spån av gran och tall från svenska skogar. Det är helt och hållet en ren naturprodukt utan tillsatser. Vår Värmepellets levererar stabil värme till en låg kostnad och har alla de egenskaper som dagens brännare kräver för en problemfri drift.

När trä förmultnar eller förbränns återgår den koldioxid som finns där i tillbaka till naturen. Man brukar säga att pellets är ”koldioxidneutralt” dvs eldning med pellets tillför ingen ny koldioxid i atmosfären. Det finns många bra lösningar på brännare, matningar, förråd och automatiska anläggningar som gör det enkelt och bekvämt för dig att värma upp ditt hus.

Investeringskostnaden för att förbereda för pelletseldning och installera panna är förhållandevis låg men varierar såklart beroende på vilken värmekälla du haft tidigare.

När du väl investerat i en pelletspanna så kan du förvänta dig lägre driftskostnad och jämnare värme. Tänker du dessutom på helheten i att installera en pellets panna så räkna även in att du gör miljön en otrolig tjänst!

Pelletskamin

Pelletskaminer delas ofta in i två kategorier, med eller utan skorsten. En pelletskamin med skorsten leder ut röken genom en befintlig skorsten eller en skorsten som byggs för den nya pelletskaminen. Det finns även en lösning som gör att du kan ha pelletskamin i hemmet utan att behöva installera en skorsten. En Flexibel och smidig lösning som även blir betydligt billigare än att ha skorsten.

Pelletskaminen är tänkt att vara den primära värmekällan i din villa, dvs ansvara för villans huvudsakliga uppvärmning. Detta är en helautomatisk lösning som endast behövs fyllas på en till två gånger i veckan. Kaminen är termostatreglerad vilket innebär att den tänder sig själv när temperaturen sjunker och sprider värmen i huset med en inbyggd, tystgående fläkt. När du kommer hem på kvällen brinner det redan i kaminen och det är varmt och skönt. Bättre kan det inte bli.

Kontakta oss om du vill du veta mer om värmepellets.

Hör av dig till oss!

Läs mer om värmepellets

Se alla våra inlägg