Kreditupplysning från Laxå Pellets

Kreditupplysning från Laxå Pellets

Kreditupplysning från Laxå Pellets, för din och vår säkerhet.

När kreditupplysningskopian kommer med posten blir många stressade: Vem är det som vill ha informationen om mig, och varför?  Men för oss på Laxå Pellets handlar det bara om säkerhet, både för oss som företag men även för dig som kund.

Varför tar vi på Laxå Pellets en kreditupplysning när beställning sker?

Vem som helst kan inte ta en personupplysning, det måste alltid finnas ett legitimt skäl. Med legitimt skäl menas att den som begär en personupplysning t.ex. har ingått eller är på väg att ingå ett kreditavtal. Många av våra kunder beställer själva sin pellets via vår hemsida och vi ser det som en stor trygghet att en kreditupplysning sker direkt vid beställning. Varje gång en personupplysning söks fram måste en kopia på kreditupplysningen skickas till den omfrågade personen.

Omfrågandekopian visar vem som tagit upplysningen och vilken information som lämnats ut. Det gäller även för enskild firma och handels- och kommanditbolag. I och med detta så kan vi snabbt få reda på om någon av den tidigare registrerade information inte är korrekt. Kanske har du inte samma adress? Du kanske har blivit sjukskriven eller börjat skolan? Det kanske inte ens var du som beställde pelletsen?  Utifrån den nya informationen tar vi på Laxå Pellets beslutet om vi väljer att ingå ett kreditavtal med dig. 

Laxå Pellets samarbetar med Creditsafe.

Creditsafe är ett kreditupplysningsföretag. Dom ger oss en tydlig bild över det ekonomiska läget och vilken risk vi som företag ställs inför. De samlar in och bearbetar information från en mängd officiella källor. Några av dom källorna är: Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden, SPAR, Lantmäteriet, tingsrätter, Statistiska centralbyrån och Eniro.

Därför påverkas inte kreditbetyget av antalet omfrågningar

Creditsafe sänker inte kreditbetyget baserat på hur många kreditupplysningsförfrågningar som gjorts på dig, kreditbedömningen baseras på den informationen som finns registrerad just den dagen upplysningen togs. Tack vare detta så påverkas varken rating, scoring eller framtida kreditomdömen.

Dela: