Tips när pelletsbrännaren krånglar

Tips när pelletsbrännaren krånglar

Tips när pelletsbrännaren krånglar. Har din verkningsgrad i brännaren försämrats? Har du driftstörningar och kommer synlig rök från skorstenen??

Vanliga orsaker till detta kan vara smutsiga fläktvingar, det är otroligt viktigt att hålla din brännare ren. Kolla över din matarskruv, tänk på att matarskruven går dygnet runt i din brännare och sakta slits ned. Om din matarskruv är sliten så kan detta leda till mer finfraktion i din pellets vilket i sin tur leder till driftstopp. Att det kommer synlig rök från skorstenen kan också bero på att det finns dåligt med syre i din anläggning, prova att öka tilluften.

Är det så att din rökgastemperatur ökar? Co2 halten sjunker eller att luft som inte behövs kyler flamman?

Dessa problem kan dyka upp om draget har förändrats (ökat) eller att matarskruven har för brant lutning. Pellets är ett levande material och kan därför skilja lite. Du kan behöva göra lite justeringar på din brännare ibland och det är helt normalt.

För att din anläggning skall fungera så bra som möjligt behövs en bra tilluft. Om tilluften är dålig i ditt pannrum bygger brännaren upp ett undertryck i hela pannrummet.

Det många inte tänker på är att det finns även många andra saker som kan påverka förbränningsresultatet. Till exempel, har du ett väldigt tätt hus med frånluftvärmepump, köksfläkt mm så kan detta skapa ett instabilt förbränningsresultat.

Fler tips när pelletsbrännaren krånglar:

 Kan jag se på askan hur min brännare mår?

Det kan du, ju svartare askan är desto sämre är förbränningen! Den svarta askan tyder på oförbrända partiklar. En bra förbränning ger grå/vit aska, det är alltid bra att hålla koll på sin aska för att veta hur brännaren mår.

Vad ska jag göra om min aska är svart?

Du kan kolla över förbränningstemperaturen så den inte är för låg eller så kan förbränningszonen vara belamrad med aska och du behöver göra rent. Det kan också vara så att bränsle/luftblandningen är fel. Kolla på CO2- halten som kan ge dig en ledtråd, lättast gör du detta genom att kontakta en servicetekniker.

Det känns som om det går åt mer pellets än vanligt?

Som vi tidigare skrivit så är pellets ett levande material vilket kan orsaka att pelletsen du fått denna gång är en lättare pellets med lägre volymvikt. Det är inte en sämre pellets men det kräver att du gör en liten justering gällande luften. Att det går åt mer pellets beror oftast på ett luftöverskott. Luft som inte behövs för förbränningen ökar rökgasvolymen genom pannan. Det betyder att konvektionsytan inte hinner ta upp lika mycket energi i rökgaserna.

Ring gärna Laxå Pellets kundtjänst så ska vi försöka hjälpa till så bra vi kan!

Dela: