Kontroll och service av pelletspannan

Nu är hösten här och främst nätterna börjar bli kyligare och det är dags för många att starta sin pelletseldning.
Har man dessutom inte redan fyllt på sitt pelletsförråd för vintern, så är det hög tid att göra det nu.
Att vänta på att hitta pellets till fyndpris kommer sannolikt inte gynna dig i år. Den trista sanningen tror vi.
Känner Du att Du behöver hjälp med kontroll och service av pelletspannan? Tips kring det finns längre ner i texten.

I samband med uppstart av sin panna är det vanligt med problem med att det ryker in. Skorstenen har kanske stått oanvänd under ett antal månader.
När en skorsten inte används så drar den lätt till sig fukt och kyla tränger ner i rökkanalen. Där bildas det som ett lock.

Om man söker på nätet så kan man hitta många tips på hur man bör värma upp sin skorsten innan man börjar elda. Detta görs för att undvika att få hela pannrummet rökfyllt, vilket kan kännas skrämmande men är helt naturligt om det ligger ett kallt och fuktigt lock inuti skorstenen. Det locket behöver värmas bort.

Det finns en uppsjö av tips:
En del eldar lite tidningspapper eller vedstickor i rökkanalen, andra tipsar om en skotork med värmeslangar upp i murstocken, någon annan eldar en marschall. Att använda gasbrännare eller värmepistol kan också vara alternativ för att värma bort det kalla locket inuti rökkanalen. Tipsen på nätet är många!

God lufttillförsel i pannrummet

Det är också av yttersta vikt att man har bra lufttillförsel i pannrummet. Det rekommenderas minst 150 mm bred och öppen ventil när man eldar. Eld kräver syre, det räcker inte med luften som finns i rummet/huset. Att det för övrigt ska vara stängt till pannrummet bör vara en självklarhet. Av erfarenhet vet vi dock att många inte vet om detta.
T.ex kan en sådan enkel sak som att ha sin köksfläkt igång skapa ett baksug i hela huset och därmed dra in rök från pannan vid uppstarten. Speciellt om du inte har någon tilluft alls i pannrummet, eller stängt ventilen för det kyler ner huset om den är öppen…

Eldtriangel - samspelet mellan syre, värme och bränsle

Upplever du problem med eldningen? Då är det ofta samspelet mellan skorsten, eldstad och tilluft in till huset som behöver ses över.
Ett dragspjäll/lucka i skorstenen kan göra underverk för draget i skorstenen och gott om luft in i pannrummet är en grundförutsättning för att pannan ska ha bra effekt.
För oavsett hur bra kvalitetspellets du köper, så är förutsättningarna i din panna och ditt pannrum avgörande för om du får ut den effekt, som vi som pelletstillverkare garanterar att vår pellets har.
Pannan och brännaren har ju också en verkningsgrad att leva upp till, det går inte att skylla alla problem med din panna på dålig pellets.

Ditt eget handhavande och justeringar av pannans inställningar, i förhållande till vilken pellets du köper har också betydelse.
Vet du inte säkert vad du pysslar med och kanske undrar varför det t.ex blir så mycket aska kvar eller varför pannan stannar så ofta, så kanske du skulle ha utbyte av att få hjälp av en panntekniker.

Äldre pelletsbrännare?

Är din panna/brännare gammal, mer än 5-6 år, så kan du fundera över när du lät serva den senast? (ja den räknas som gammal när den har ett antal år på nacken)
Man tycker ofta att det var nyligen men det är lätt hänt att åren går, så länge allt fungerar. Kanske tycker du att det går åt betydligt mer pellets än tidigare? Eller undrar varför det blir massa spån när skruven matar fram pelletsen? Även en pelletspanna har delar som slits och ibland behöver bytas ut. Inte bara när åskan slagit ner och sabbat kretskortet. Tex kan en sliten matarskruv smula sönder pelletsen.

Behöver Du hjälp?

För att få hjälp med din panna/brännare är vårt råd att i första hand vända dig till det företag som installerat eller sålt pannan till dig. På nätet kan man också hitta företag som är behjälpliga med service, både på plats eller att man t.ex skickar in brännaren. Prova ring till företag som säljer pelletspannor/kaminer/brännare.
Vi länkar här några olika företag som vi hittat på nätet, inga vi samarbetar med utan Du får själv skapa dig en uppfattning om huruvida de kan hjälpa dig: Service JANFIRE pelletsbrännare, Pelletsbrännare/Reservdelar – Örebro Sotaren samt Eldkraft.se.

Vi kan också tipsa om att det på Facebook finns grupper för pelletseldning, där man kan ställa frågor om allt som rör pellets. Där finns många kunniga och hjälpsamma själar som svarar och ger tips på vart man kan vända sig vid behov. Ett annat forum för pelletsfrågor är PELLETS.INFO – Pellets.info Hem. Det finns också äldre inlägg här hos oss med Tips när pelletsbrännaren krånglar , som kanske kan vara till nytta.

Ibland är det värt att lägga några kronor på att få hjälp med kontroll och service av pelletspannan, för att kanske kunna få ut mer effekt och därmed minska sin förbrukning av pellets. Kanske finns det ny teknisk utrustning som du kan komplettera din gamla panna med, så att den blir mer effektiv och sköter vissa saker automatiskt?

Kontroll och service av Din pelletspanna?

Precis som att Du bör undersöka och serva din bil rutinmässigt så är det bra att ha en checklista för sin värmepanna. Ofta är det bättre att försöka förebygga problem än att behöva släcka bränder.

Saker som rutinmässigt bör ses över av kunnig person: (kan vara Du själv)

 • Rengöring och ev. justering av roster.
 • Rengöring av brännkopp.
 • Rengöring och kontroll av förbränningsfläkt.
 • Rengöring, kontroll och ev justering av motor.
 • Rengöring och kontroll av optovakt.
 • Rengöring och kontroll av nivåvakt (kapacetiv givare).
 • Kontroll av termokontakter.
 • Kontroll av tändelement.
 • Kontroll av lager och bussningar.
 • Smörjning av eventuell kedja.
 • Kontroll av eventuell vattensäkring.
 • Kontroll och rengöring av fallschakt.

På Laxå Pellets tillverkar vi och säljer värme- och ströpellets. Det är våra enda produkter.
Service av pannor är tyvärr inget vi på Laxå Pellets är behjälpliga med, vi producerar, säljer och levererar pellets.

Glöm inte heller att se över ditt behov av pellets inför vintern. Även om vi ofta har relativt snabba leveranser så bör du inte vänta med beställning tills ditt förråd är tomt. Beroende på vart i landet du bor och hur många som köper pellets i samma område, så kan det ibland dröja någon extra dag för leveransen.
Förbered ditt förråd i god tid för att slippa stå utan!

Dela: